صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۴۱,۱۷۶,۲۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۲۵۸,۸۲۳,۷۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸,۰۲۵,۹۱۵,۹۹۳,۲۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۰۹:۲۶:۰۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۱۰,۲۲۸ ۱۰,۲۲۴ ۱۰,۲۲۴ ۰ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۰ ۶,۴۱۹,۶۰۵,۹۸۳ ۲,۷۴۱,۱۷۶,۲۹۸ ۲۸,۰۲۵,۹۱۵,۹۹۳,۲۰۶
  ۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱۰,۲۲۲ ۱۰,۲۱۸ ۱۰,۲۱۸ ۰ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۲,۵۵۱,۰۲۰ ۶,۴۱۹,۶۰۵,۹۸۳ ۲,۷۴۱,۱۷۶,۲۹۸ ۲۸,۰۰۹,۹۶۲,۸۷۳,۱۴۰
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۰,۲۱۶ ۱۰,۲۱۳ ۱۰,۲۱۳ ۰ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۰ ۶,۴۱۷,۰۵۴,۹۶۳ ۲,۷۴۳,۷۲۷,۳۱۸ ۲۸,۰۲۱,۰۳۲,۶۲۷,۶۳۳
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۰,۱۶۷ ۱۰,۱۶۳ ۱۰,۱۷۶ ۱۳ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۰ ۶,۴۱۷,۰۵۴,۹۶۳ ۲,۷۴۳,۷۲۷,۳۱۸ ۲۷,۸۸۴,۸۳۰,۷۷۲,۷۶۸
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱۰,۱۸۷ ۱۰,۱۸۳ ۱۰,۱۹۶ ۱۳ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۰ ۶,۴۱۷,۰۵۴,۹۶۳ ۲,۷۴۳,۷۲۷,۳۱۸ ۲۷,۹۳۹,۴۷۶,۹۷۱,۴۱۵
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱۰,۱۸۱ ۱۰,۱۷۸ ۱۰,۱۹۱ ۱۳ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۰ ۶,۴۱۷,۰۵۴,۹۶۳ ۲,۷۴۳,۷۲۷,۳۱۸ ۲۷,۹۲۴,۹۷۵,۶۱۳,۴۰۹
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۰,۱۷۶ ۱۰,۱۷۲ ۱۰,۱۸۵ ۱۳ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۳,۱۴۵,۲۷۲ ۶,۴۱۷,۰۵۴,۹۶۳ ۲,۷۴۳,۷۲۷,۳۱۸ ۲۷,۹۱۰,۴۸۹,۵۲۲,۷۱۶
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱۰,۱۷۸ ۱۰,۱۷۵ ۱۰,۱۸۸ ۱۳ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۰ ۶,۴۱۳,۹۰۹,۶۹۱ ۲,۷۴۶,۸۷۲,۵۹۰ ۲۷,۹۴۸,۲۴۴,۵۹۲,۷۱۹
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۰,۱۷۳ ۱۰,۱۶۹ ۱۰,۱۸۲ ۱۳ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۰ ۶,۴۱۳,۹۰۹,۶۹۱ ۲,۷۴۶,۸۷۲,۵۹۰ ۲۷,۹۳۳,۷۷۵,۲۲۸,۷۸۹
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۰,۱۶۸ ۱۰,۱۶۴ ۱۰,۱۷۷ ۱۳ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۰ ۶,۴۱۳,۹۰۹,۶۹۱ ۲,۷۴۶,۸۷۲,۵۹۰ ۲۷,۹۱۹,۳۲۲,۲۵۹,۳۰۱
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۰,۱۶۱ ۱۰,۱۵۸ ۱۰,۱۷۱ ۱۳ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۱,۹۷۰,۰۵۵ ۶,۴۱۳,۹۰۹,۶۹۱ ۲,۷۴۶,۸۷۲,۵۹۰ ۲۷,۹۰۱,۹۶۸,۱۱۲,۷۵۵
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۰,۱۱۷ ۱۰,۱۱۴ ۱۰,۱۲۷ ۱۳ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۰ ۶,۴۱۱,۹۳۹,۶۳۶ ۲,۷۴۸,۸۴۲,۶۴۵ ۲۷,۸۰۰,۶۳۲,۹۱۴,۵۰۱
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۰,۱۱۲ ۱۰,۱۰۸ ۱۰,۱۲۱ ۱۳ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۰ ۶,۴۱۱,۹۳۹,۶۳۶ ۲,۷۴۸,۸۴۲,۶۴۵ ۲۷,۷۸۶,۴۳۴,۶۲۶,۶۹۶
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۰,۱۰۷ ۱۰,۱۰۳ ۱۰,۱۱۶ ۱۳ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۰ ۶,۴۱۱,۹۳۹,۶۳۶ ۲,۷۴۸,۸۴۲,۶۴۵ ۲۷,۷۷۱,۹۹۳,۰۴۰,۱۴۳
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۰۹۸ ۱۰,۱۱۱ ۱۳ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۰ ۶,۴۱۱,۹۳۹,۶۳۶ ۲,۷۴۸,۸۴۲,۶۴۵ ۲۷,۷۵۷,۲۱۹,۸۶۹,۰۳۳
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۰,۰۹۷ ۱۰,۰۹۳ ۱۰,۱۰۶ ۱۳ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۰ ۶,۴۱۱,۹۳۹,۶۳۶ ۲,۷۴۸,۸۴۲,۶۴۵ ۲۷,۷۴۴,۰۲۹,۴۶۸,۸۸۹
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۰,۰۹۲ ۱۰,۰۸۸ ۱۰,۱۰۲ ۱۴ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۰ ۶,۴۱۱,۹۳۹,۶۳۶ ۲,۷۴۸,۸۴۲,۶۴۵ ۲۷,۷۳۰,۱۴۶,۲۰۳,۰۶۸
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۰,۰۸۹ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۹۸ ۱۵ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۱۱,۸۰۷,۸۹۸ ۶,۴۱۱,۹۳۹,۶۳۶ ۲,۷۴۸,۸۴۲,۶۴۵ ۲۷,۷۱۷,۸۳۹,۲۹۵,۹۶۳
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۰,۰۸۰ ۱۰,۰۷۴ ۱۰,۰۸۹ ۱۵ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۰ ۶,۴۰۰,۱۳۱,۷۳۸ ۲,۷۶۰,۶۵۰,۵۴۳ ۲۷,۸۰۹,۹۵۵,۲۱۹,۳۰۸
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱۰,۰۷۶ ۱۰,۰۶۸ ۱۰,۰۸۵ ۱۷ ۰ ۹,۱۶۰,۷۸۲,۲۸۱ ۰ ۶,۴۰۰,۱۳۱,۷۳۸ ۲,۷۶۰,۶۵۰,۵۴۳ ۲۷,۷۹۵,۵۰۰,۹۹۶,۳۱۲
  مشاهده همه